Disclaimer Spang Watersport

Wij waarderen uw interesse in onze producten, diensten en uw bezoek aan onze internetsite. Hoewel wij de informatie op deze sites zo correct en actueel mogelijk trachten weer te geven, zijn wijzigingen in modellen, prijzen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, typefouten of andere informatie op deze sites te allen tijde voorbehouden. Dit geldt ook voor de prijzen en gegevens van alle aangeboden campers, boten, aanhangwagens, trailers, automobielen, motorrijwielen en overige op de site aangeboden artikelen en producten. Aan de inhoud van deze internetsites kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsites, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Spang Watersport.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Spang Watersport.

Onze internetsites worden regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Door Spang Watersport, of haar bedrijven, per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Spang Watersport staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Spang Watersport